ROT-avdrag

50% av arbetskostnaden

FrA?n och med mA?ndag den 8 december 2008 kan du som A�ger din good essay writing services bostad bA�rja utnyttja ROT-avdraget fA�r att anlita hantverkare vid reparation och ombyggnad.

Vad A�r ROT-avdrag?

Med ROT-avdrag menas en skattereduktion fA�r sA? kallat ROT-arbete, dvs reparationer, underhA?ll samt om- och tillbyggnad. Tillsammans med skattereduktion fA�r hushA?llstjA�nster kallas detta HUS-avdrag.

Du mA?ste A�ga din bostad

Om du A�ger ett smA?hus eller innehar en bostadsrA�tt som du renoverar fA?r du gA�ra avdrag fA�r hA�lften av bestreview pro arbetskostnaden nA�r du anlitar en hantverkare med F-skattsedel.

Maxbelopp fA�r avdraget

Den sammanlagda skattereduktionen (Hus-avdrag) fA?r uppgA? till max 50 000 kr per A?r och per person, fA�r arbete som A�r utfA�rt och betalt under A?ret. Det betyder att du kan kA�pa tjA�nster fA�r reparationer, underhA?ll, om- och tillbyggnader och andra hushA?llstjA�nster fA�r 100 000 kronor per A?r fA�r att kunna utnyttja det maximala avdraget pA? 50 000 kronor. Om ni A�r tvA? A�gare till bostaden kan ni tillsammans fA? skattereduktion pA? 100 000 kr.

AnsA�k om skattereduktion

FA�r arbeten som utfA�rs fA�re 1 juli i A?r fA?r du ansA�ka om skattreduktion hos Skatteverket fA�r att fA? den tillgodorA�knad vid taxeringen A?r 2010. Enligt ett fA�rslag frA?n Regeringen kommer skattelA�ttnaden frA?n och med den 1 juli i A?r kunna ges direkt vid kA�pet av tjA�nsten. Det betyder att du som kA�pare betalar halva arbetskostnaden inklusive moms, och att hantverkaren sedan fA?r begA�ra ut den andra hA�lften av arbetskostnaden hos Skatteverket.

Vanliga frA?gor och svar om ROT-avdraget: http://www.regeringen.se/sb/d/11257 AllmA�nna frA?gor, ring Skatteupplysningen 0771-567 567