ROT-avdrag

50% av arbetskostnaden

Från och med måndag den 8 december 2008 kan du som äger din bostad börja utnyttja ROT-avdraget för att anlita hantverkare vid reparation och ombyggnad.

Vad är ROT-avdrag?

Med ROT-avdrag menas en skattereduktion för så kallat ROT-arbete, dvs reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnad. Tillsammans med skattereduktion för hushållstjänster kallas detta HUS-avdrag.

Du måste äga din bostad

Om du äger ett småhus eller innehar en bostadsrätt som du renoverar får du göra avdrag för hälften av arbetskostnaden när du anlitar en hantverkare med F-skattsedel.

Maxbelopp för avdraget

Den sammanlagda skattereduktionen (Hus-avdrag) får uppgå till max 50 000 kr per år och per person, för arbete som är utfört och betalt under året. Det betyder att du kan köpa tjänster för reparationer, underhåll, om- och tillbyggnader och andra hushållstjänster för 100 000 kronor per år för att kunna utnyttja det maximala avdraget på 50 000 kronor. Om ni är två ägare till bostaden kan ni tillsammans få skattereduktion på 100 000 kr.

Ansök om skattereduktion

För arbeten som utförs före 1 juli i år får du ansöka om skattreduktion hos Skatteverket för att få den tillgodoräknad vid taxeringen år 2010. Enligt ett förslag från Regeringen kommer skattelättnaden från och med den 1 juli i år kunna ges direkt vid köpet av tjänsten. Det betyder att du som köpare betalar halva arbetskostnaden inklusive moms, och att hantverkaren sedan får begära ut den andra hälften av arbetskostnaden hos Skatteverket.

Vanliga frågor och svar om ROT-avdraget: http://www.regeringen.se/sb/d/11257 Allmänna frågor, ring Skatteupplysningen 0771-567 567