Företaget

BFB Gruppen har sedan start fokuserat mycket på kundnytta och säkerhetsställa att vi alltid levererar våra tjänster med högsta kvalité. Med nöjda kunder kommer fler uppdrag vilket medförde att vi 2010 valde att starta ett dotterbolag, BFB Entreprenad. På så sätt kan vi särskilja kompetenserna i koncernen, men även skapa incitament för våra medarbetare. Då vi under åren kommit i kontakt med många fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar startade vi 2011 BFB Förvaltning för att särskilja våra renoveringsuppdrag från våra förvaltningsuppdrag.

Genom denna organisationsstruktur kan vi arbeta mot ett gemensamt mål och skapa långsiktiga mervärden för våra kunder.

BFB Gruppen AB

har kollektivavtal med Byggettan vilket ställer höga krav på oss som arbetsgivare.

Vattentäta Våtrum

Vi arbetar efter Byggkeramikrådets (BKR) branschregler, BBV. Detta innebär användande av godkända tätskiktssystem, i övrigt lämpliga materialval och konstruktioner samt egenkontroll enligt BBV. Företaget är medlemmar i PER, plattsättnings entreprenörers riksförening, vilket innebär en extra trygghet för våra kunder vad det gäller fortlöpande utbildning, teknisk uppdatering med mera.

image001