FA�retaget

BFB Gruppen har sedan start fokuserat mycket pA? kundnytta och sA�kerhetsstA�lla att vi alltid levererar vA?ra tjA�nster med hA�gsta kvalitA�. Med nA�jda kunder kommer fler uppdrag vilket medfA�rde att vi 2010 valde att starta ett dotterbolag, BFB Entreprenad. PA? sA? sA�tt kan vi sA�rskilja kompetenserna i koncernen, men A�ven skapa incitament fA�r vA?ra medarbetare. DA? vi under A?ren kommit i kontakt med mA?nga fastighetsA�gare samt bostadsrA�ttsfA�reningar startade vi 2011 BFB FA�rvaltning fA�r att sA�rskilja vA?ra renoveringsuppdrag frA?n vA?ra fA�rvaltningsuppdrag.

Genom denna organisationsstruktur kan vi arbeta mot ett gemensamt mA?l och skapa lA?ngsiktiga mervA�rden fA�r vA?ra kunder.

BFB Gruppen AB

har kollektivavtal med Byggettan vilket stA�ller hA�ga krav pA? oss som arbetsgivare.

VattentA�ta VA?trum

Vi arbetar efter ByggkeramikrA?dets (BKR) branschregler, BBV. Detta innebA�r anvA�ndande av godkA�nda tA�tskiktssystem, i A�vrigt lA�mpliga materialval och konstruktioner samt egenkontroll enligt BBV. FA�retaget A�r medlemmar i PER, plattsA�ttnings entreprenA�rers riksfA�rening, vilket innebA�r en extra trygghet fA�r vA?ra kunder vad det gA�ller fortlA�pande utbildning, teknisk uppdatering med mera.

image001